donderdag, 26 maart 2020 21:17

Antwoorden op je vragen over vastgoed in Covid 19 tijd ! Speciaal

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

1 Ik heb recent nog een woning gekocht. Wat met de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte?

Normaal gezien is het zo dat koopaktes binnen de 4 maanden na ondertekening van het verkoopcompromis bij de notaris getekend moeten worden. Na deze 4 maanden dient het verkooprecht (de vroegere registratierechten) aan de overheid betaald te worden. In het geval er gewerkt wordt met een aan- en verkoopbelofte kan deze termijn tussen koper en verkoper vrij overeengekomen worden.

Notarissen krijgen nu echter 2 maanden extra de tijd voor het verlijden van de notariële aktes. Ook enkele geldende gunstregimes, zoals het verlaagd tarief bij domiciliëring in de woning binnen de 2 jaar, schuiven dankzij deze verlening mee op. Tijdens die 2 extra maanden zullen zowel koper als verkoper geen aanspraak kunnen maken op verwijlinteresten. Praktisch is het wel van groot belang dat beide partijen goed afspreken wanneer de opleveringen plaatsvinden. Vaak zullen ook deze uitgesteld worden, maar dat is echter niet in alle gevallen mogelijk.

2 Ik ben net een woonlening aangegaan. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Voor heel wat gezinnen zal de coronacrisis een financiële impact hebben, bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid. Indien zij dit aan hun bank kunnen aantonen, kunnen ze vanaf dat moment tot 30 september 2020 uitstel vragen om hun hypothecaire lening af te betalen.

Deze regel geldt eveneens voor levensvatbare bedrijven en zelfstandigen.

3 Ik verhuur een woning. Kan mijn huurder om een opschorting van de betaling van de huurprijs vragen?

De financiële situatie van de huurder is op zich geen reden om de verplichting tot betaling van de huurprijs (tijdelijk) op te schorten. Uitstel van betaling of een andere vorm van tegemoetkoming kan natuurlijk wel in overeenkomst met de verhuurder.

Belangrijk hier is om duidelijke, haalbare afspraken te maken en deze ook op papier te zetten om mogelijke discussies in de toekomst te vermijden.

4 Ik verhuur een handelspand. Kan mijn huurder om een opschorting van de betaling van de huurprijs vragen?

In tegenstelling tot het voorgaande, is hier geen eenduidig antwoord op te geven omdat het gaat om een situatie van tijdelijke overmacht. De ene strekking in de rechtsleer stelt dat de verplichting tot betaling van de huurder hierdoor vervalt, een andere strekking vindt dat de gevolgen door beide partijen evenwichtig gedragen moeten worden.

In tegenstelling tot woninghuur wordt een handelspand in de huidige omstandigheden vaak niet gebruikt. Het is in het belang van beide partijen om zorgvuldig met deze situatie om te gaan. Een verhuurder heeft er weinig aan dat de huurder failliet gaat. Indien de huurder niet of minder betaalt, bestaat er ook als eigenaar de mogelijkheid om bij de bank een opschorting van betalingen aan te vragen tot 30 september 2020.

5 De huurovereenkomst komt ten einde. Ben ik als verhuurder verplicht om een verlenging toe te staan?

Strikt gezien kan de huurder een verlenging van de eigenlijke huurovereenkomst in deze situatie niet afdwingen. Dit wil niet zeggen dat de verhuurder er niet mee kan instemmen om de huurder langer in het pand te laten verblijven.

Dit laatste wordt dan vastgesteld in een overeenkomst van bezetting ter bede, gekoppeld aan een bezettingsvergoeding. Dit geeft de huurder een tijdelijk gebruiksrecht van het pand en de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op elk moment stop te zetten.

6 Ik wil mijn woning verkopen. Kan ik nog een EPB-aangifte of EPC laten opmaken?

Momenteel zijn er in deze specifieke dienstverlening nog geen officiële noodbepalingen vastgelegd. Het Vlaamse Energieagentschap VEA raadt echter af om in de huidige situatie EPB-aangiftes of EPC-attesten te laten opmaken.

7 Ik verhuur een pand. Kan ik de huurder vroegtijdig uit de woning laten zetten tijdens de coronaperiode?

Een uithuiszetting is momenteel niet toegestaan, de verhuurder kan de huurder dus niet dwingen te verhuizen. De verhuurder zit hierdoor tijdelijk in een impasse. Ook wanneer de huurder zich niet aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst houdt, is de verhuurder op dit moment niet in de mogelijkheid om de huurder uit te zetten.

Dit laat de verhuurder niet na om na de coronaperiode een uithuiszetting in te leiden bij de vrederechter, waarbij achterstallen of vergoedingen teruggevorderd kunnen worden.

8 Ik heb onlangs een woning gekocht. Kan ik eisen dat ik vroegtijdig mijn intrek neem?

Nu de notariële aktes 2 maanden later verleden kunnen worden, kan deze situatie zich wel eens voordoen. De koper kan echter niet met recht eisen om op de initieel voorziene aktedatum zijn intrek te nemen in zijn nieuwe woning.

In dergelijke situaties worden de belangen van beide partijen tegenover elkaar afgewogen en kijkt men naar de gevolgen voor de koper wat betreft huisvestigingsmogelijkheden.

Bron: BIV/ HIllewaere

Lees 319 keer

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.