dinsdag, 31 maart 2020 09:50

Richtlijnen tijdens COVID 19 voor makelaars aangaande verhuring en plaatsbeschrijvingen Speciaal

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid omtrent de verhuuractiviteit.
Om hierover geen enkel misverstand te laten bestaan, hernemen we hieronder letterlijk de relevante passage van de FAQ van de Vlaamse overheid.
Mogen er nog bezichtigingen georganiseerd worden met het oog op de verkoop of een nieuwe verhuring van een verhuurde woning?
Neen. De federale overheid adviseert alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en stelt dat een mix van leeftijden absoluut vermeden moet worden. Aangezien niet op voorhand geweten is welke personen de woning zullen komen bezichtigen, mogen geen bezichtigingen meer georganiseerd worden. Lopende verhuurprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe meer opgestart worden.

Mogen er nog plaatsbeschrijvingen uitgevoerd worden?

Plaatsbeschrijvingen die noodzakelijk zijn van lopende dossiers, mogen nog worden uitgevoerd. Hierbij dient wel verplicht met een mandaat gewerkt te worden en/of alle regels van “social distancing” moeten strikt opgevolgd worden. De overdracht van de sleutel dient ook zo veilig als mogelijk georganiseerd te worden.
Alle andere plaatsbeschrijvingen zijn niet meer toegelaten.
 
Hoe verloopt de intredende plaatsbeschrijving?
 
Bij de aanvang van een huurovereenkomst moeten de huurder en de verhuurder een intredende plaatsbeschrijving opstellen. De intredende plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk zijn, wat in normale omstandigheden inhoudt dat de huurder en verhuurder (of een vertegenwoordiger) samen de plaatsbeschrijving opstellen. De beperkende maatregelen leiden ertoe dat het opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijker zal verlopen. Het verdient in ieder geval de aanbeveling om in de plaatsbeschrijving te vermelden dat de plaatsbeschrijving werd opgesteld tijdens de gelding van de beperkende coronamaatregelen.
 
1) De huurder en de verhuurder kunnen er voor opteren om samen een deskundige aan te stellen die in hun naam de intredende plaatsbeschrijving zal opstellen. De kosten van de deskundige worden gedeeld tussen beide partijen. Zij geven een mandaat aan de deskundige, zodat deze alleen ter plaatse kan gaan en de aanwezigheid van de huurder en verhuurder kan vermeden worden. De deskundige zal een ontwerp van plaatsbeschrijving opmaken, gedocumenteerd met foto’s, en dit ontwerp aan de huurder en verhuurder bezorgen. Zij kunnen dan het akkoord geven, eventueel na aanpassing naar aanleiding van opmerkingen. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd.
 
2) Indien de partijen ervoor opteren om geen deskundige aan te stellen en fysiek contact te vermijden (niet op hetzelfde ogenblik de intredende plaatsbeschrijving opstellen), kan volgende werkwijze gevolgd worden: de verhuurder stelt de plaatsbeschrijving op en stoffeert deze zo veel mogelijk met foto’s. Ook de meterstanden worden genoteerd en van de meters worden foto’s genomen. Nadien geeft hij een kopie van deze plaatsbeschrijving en de sleutels tegen ontvangstbewijs af aan de huurder. Vervolgens gaat de huurder ter plaatse om de woning te bezoeken en de door de verhuurder opgestelde plaatsbeschrijving te overlopen. Indien de huurder niet akkoord is, reageert hij ten laatste de volgende dag schriftelijk ten aanzien van de verhuurder.
 
3) Tot slot kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance (minimum 1,5 meter tussen personen), slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen).
 
Bron: Vlaamse overheid
Lees 353 keer Laatst aangepast op dinsdag, 31 maart 2020 09:57

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.