dinsdag, 08 augustus 2017 10:36

Woonleningen binnenkort voor de volle 100 % mogelijk?

Geschreven door

Het lijkt erop dat woonleningen voor de volledige aankoopprijs van een woning weer mogelijk worden. Vlaams Minister Van Financiën Bart Tommelein heeft verzekeraars en banken bijeengebracht om een verzekering uit te werken voor riskantere leningen. Zo'n 2000 gezinnen per jaar zouden zo geholpen zijn. Een aantal verzekeraars zijn bereid een verzekering uit te brengen die jonge solvabele gezinnen moet helpen om toch een woonlening voor de volle 100 procent van de aankoop van hun woning te kunnen krijgen. Ook de nationale bank liet intussen weten dat dergelijke kredietverzekering mogelijk moet zijn, zolang aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Bron; CIB Magazine april-mei-juni 2017

vrijdag, 04 augustus 2017 10:32

Woonkwaliteitsnormen en Conformiteitsattesten

Geschreven door

Weet u wat een conformiteitsattest is en wat dit te maken heeft met vastgoed ? Wel , het laatste jaar horen we meer en meer spreken over een conformiteitsattest bij verhuur van een eigendom.

Onze aandacht was alvast geprikkeld naar meer informatie,  die wij graag met jullie delen. 

Een conformiteitsattest kan je bekomen bij de gemeente, het is niet verplicht ( of laten we eerder zeggen nog niet helemaal verplicht in alle gemeenten). Je kan dit nakijken op de site van de gemeente waar je eigendom gelegen is of het wel of niet verplicht is in uw gemeente.  Het is een attest wat opgemaakt wordt door een beëdigd ambtenaar die ter plaatse naar uw woning komt kijken en bekijkt of je woning conform is aan de minimum vereisten om te mogen verhuren. 

Wie kan dit aanvragen ? Huurder en Verhuurder

Is dit gratis ? Neen, er staat een vergoeding tegenover +_ 62,50 € ( afhankelijk van gemeente)

Hoelang is dit attest geldig: 10 jaar

Zijn er gevolgen, sancties ? Oh ja, je woning kan ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden ! Ja , leest het goed, ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR ! Dat was even schrikken, niet ? 

Op welke basis gebeurt dit dan ?  Dit gebeurt op basis van een puntensysteem. Bij de controle staan er punten tegenover de vastgestelde inbreuken. 

< 15 punten , heb je geen probleem en krijg je de mogelijkheid om de zaken te laten herstellen en spreekt men van minimum vastgestelde inbreuken.

> 15 punten heb je een probleem, woning zal ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden met alle gevolgen en spreekt men van grote vastgestelde inbreuken.  

Ik geef je enkele voorbeelden die aanzien worden als een grote inbreuken;  

- plaatsen van een wasmachine in de badkamer waarop de gerespecteerde afstand ( O,6M) tussen water en stopcontact en machine niet gerespecteerd worden 

- lichtschakelaar of stopcontact die minstens 1 cm uit de muur hangt

- geen schroefdop op de gaskraan

- gasslang niet tijdig vervangen ( staat een max levensduur van 5 jaar) 

- niet bevestigen van lichtarmaturen in de woning

Zoals je kunt zien ben je er snel, niet?

Vandaar een goede makelaar essentieel is bij het verhuren van je eigendom. Aarzel niet en contacteer ons, wij geven graag advies en helpen je graag bij de verhuring van je eigendom,  zodat jij zorgeloos kan genieten. 

Groetjes Diana & Lynn 

Check onze website www.dlvastgoed.be

 Bron: VIVO

 

 

maandag, 31 juli 2017 11:46

Volgen jullie ons al op Instagram en Facebook?

Geschreven door

Volgen jullie ons al op Instagram en Facebook?

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes, weetjes en achtergrondinformatie via Instagram https://www.instagram.com/dlvastgoed.be/     en Facebook https://www.facebook.com/DLVastgoed/

 

Ook handig om ons aanbod te blijven volgen!

 

Diana & Lynn

Een brandverzekering is ook aan te raden, en soms zelfs verplicht, voor een huurder. Waarom moet je als huurder ook best een brandverzekering onderschrijven? 

De brandverzekering is even belangrijk voor de huurder dan voor de eigenaar. De verzekering dekt in dat geval verschillende zaken aangepast aan de status van de persoon.

Waarom moet je als huurder een brandverzekering afsluiten?

1/ De huurdersaansprakelijkheid dekken

De huurder moet zijn huurdersaansprakelijkheid dekken. Inderdaad, als huurder moet je het gehuurde appartement of woning, terug kunnen geven na de huurperiode, zoals je het hebt ontvangen, zelfs al heeft er een brand plaatsgehad. Bij een brand wordt de aansprakelijkheid van de huurder automatisch aangesproken.

Je hebt er dus alle voordeel bij om die aansprakelijkheid te dekken via een brandverzekering!

Zelfs al is de brandverzekering niet verplicht, toch zal de eigenaar meestal een brandverzekering in het huurcontract verplichten. Zo kan de eigenaar er zeker van zijn dat de schade aan zijn woning zal worden vergoed door de huurder. 

2/ Je goederen beschermen als huurder (verzekeren van de inhoud)

Je wenst zeker de inhoud van je woning te verzekeren bij een brand (je meubels, kleren, ...), tegen waterschadenatuurrampen...

De brandverzekering zal de inhoud van je woning verzekeren bij een schade of verlies.

Dikwijls kan je als huurder ook een diefstalverzekering bij je brandverzekering toevoegen.

3/ Je aansprakelijkheid dekken tegenover derden

Elke burger is aansprakelijk voor de schade die hij toebrengt aan derden. 

De brandverzekering laat toe deze aansprakelijkheid te verzekeren tegenover derden zoals je buren. Ontstaat er een brand in je woning of appartement, dan ben jij aansprakelijk voor de schade bij de buren.

Voorbeeld: indien er een brand uitbreekt in je woning, zal iedereen die schade heeft geleden (buren, wagens die vlakbij zijn geparkeerd,...) zich kunnen tegen je keren. Je brandverzekering zal dan tussenkomen voor de kosten van al deze personen (derden) maar eveneens voor je te vergoeden voor het uitvoeren van de noodzakelijke werken.

Wat is de waarde die in je brandverzekering voor een huurder verzekerd is?

De meeste verzekeraars gebruiken voor een huurder, dezelfde evaluatierooster als voor een eigenaar.  De verzekerde waarde zal zo'n 20% tot 30% lager uitvallen dan voor een eigenaar. Als huurder moet je immers alleen de de werkelijke waarde verzekeren (de nieuwwaarde verminderd met de verouderingswaarde).

Indien je niet de enige huurder bent in een gebouw, (huurder van een appartement in een groter gebouw met verschillende appartementen) zullen sommige verzekeraars een eenvoudige formule gebruiken die gebaseerd is op de huurprijs. Meestal bedraagt de verzekerde forfaitaire waarde dan 20 keer de jaarlijkse huur vermeerderd met de lasten. Deze regels vermijden de toepassing van de evenredigheidsregel.

Hoe zit het dan met de brandverzekering voor de eigenaar? De eigenaar kan ook een verzekering afsluiten om van het verhaal tegen de huurder af te zien.

(bron:mefirst.be)

 

 

 

 

 

 

 

 Wilt u een nieuwe woning bouwen? Dan hebt u een bouwgrond nodig en vervolgens een bouwvergunning om uw woning te kunnen bouwen. Maar weet u ook of u btw of registratierechten betaalt op de aankoop van een bouwgrond? Kent u de normen waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen? Of weet u wanneer een veiligheidscoördinator moet aangesteld worden op de werf?

Bouwgrond

U kunt eerst een bouwgrond kopen en er nadien een woning op bouwen. Op het bouwen van een nieuwe woning betaalt u 21% btw. Maar u kunt ook een nieuwbouw aankopen samen met een bouwgrond. Afhankelijk van de situatie betaalt u op de bouwgrond btw of registratierechten.

 

Bouwvergunning

Wanneer u een nieuwe woning wilt bouwen hebt u een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) nodig. U krijgt uw vergunning als uw bouwplannen aan de stedenbouwkundige vereisten voldoen.

 

Normen voor isolatie, ventilatie en energiezuinigheid bij nieuwbouw

Als u een nieuwbouwwoning bouwt moet u zich houden aan de vastgelegde eisen op het gebied van isolatie, ventilatie, energiezuinigheid, ... (EPB-eisen). Zo moet er bijvoorbeeld ook een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Die EPB-eisen worden steeds strenger. Tegen 2021 moeten alle nieuwe woningen ‘bijna-energieneutraal’ (BEN) gebouwd worden.

 

(Bron: www.vlaanderen.be )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag, 12 juli 2017 07:38

Kopen blijft super interessant door lage woonleningen!

Geschreven door

Wie een woning wil kopen, bouwen of renoveren, kan nog steeds tegen gunstige voorwaarden lenen. Keytrade Bank lanceerde recentelijk een woonkrediet met vaste rente op twintig jaar met een rentevoet van 1,65% voor mensen met een sterk dossier. En hoewel bankiers klagen dat ze niets meer verdienen aan die tarieven, durven een aantal banken daar in sommige gevallen nog onder te gaan.

Tussentijdse opvang
Bij de jaarwisseling kende de rente op woonleningen nog een bescheiden opsprong. In 2016 bedroeg de gemiddelde intrestvoet voor hypotheekleningen met een vast tarief voor de hele looptijd van 20 jaar die via het netwerk van de Immotheker werden afgesloten minder dan 2% indien hoogstens 80% van de waarde van de woning werd geleend. Na Nieuwjaar steeg dat eerst tot 2,05% om vervolgens door te stoten naar 2,10%. De jongste weken was er echter weer een ontspanning, waardoor het gemiddelde kon terugzakken tot 2,06%.

Die beweging hing nauw samen met de evolutie van de langetermijnrente op de financiële markten. Indien de banken begin november hun geld voor tien jaar zouden herbeleggen in staatsobligaties kregen ze daar 0,44% rente voor. Eind januari was dat al 0,96%. Nadien zakte dat weer om voor het grootste deel van juni tussen 0,58% en 0,63% te schommelen.Meer concurrentie
Bovendien werd de jongste weken ook de concurrentie tussen de banken aangescherpt. Zo verlaagde Hello bank!, de online bank van BNP Paribas Fortis, het tarief voor haar beste klanten voor woonkredieten met een vaste rente op 20 jaar van 2,00% naar 1,80%. Keytrade Bank zette zelfs nog een stapje verder met een beste tarief van 1,65%.

Niet alleen de online banken lieten zich daarbij gelden. Uit de voorstellen die kandidaat-kredietnemers uitwisselden op de website van Spaargids.be blijkt dat het tarief van Keytrade onder meer voor KBC, ING en AXA geen ondergrens hoeft te zijn.

Vooruitzichten
Vraag is nu wat er de komende maanden mag worden verwacht. Voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank Mario Draghi liet alvast al verstaan dat het einde van het zeer expansieve beleid van de Europese Centrale Bank, dat de rente kunstmatig laag houdt, stilaan in zicht komt. Toch moet dat niet meteen tot een paniekreactie te leiden. Het terugschroeven van de steun aan de economie zal immers maar zeer geleidelijk aan gebeuren, liet de centrale bankier doorschemeren.

Dit neemt niet weg dat er beweging komt in de rente. In de VS, waar de economie traditioneel voorloopt op de Europese, voerde de centrale bank dit jaar al twee keer een renteverhoging door en wordt nog een derde verwacht eind dit jaar. Voor volgend jaar gaat de markt uit van drie bijkomende renteverhogingen.

Uiteraard gaat het hier om verwachtingen en die zijn altijd wat onzeker, maar wie van plan is om een lening af te sluiten, houdt er maar beter rekening mee.

Bron: Het Laatste Nieuws

 

dinsdag, 11 juli 2017 10:02

Betonstop vanaf 2040: wat en waarom?

Geschreven door

 

 

 

 

Vanaf 2040 zouden we in Vlaanderen niet meer mogen bouwen in de open ruimte, maar moeten we ons beperken tot de al ingenomen ruimte. Dat is de betonstop, waarover de Vlaamse regering een akkoord wil bereiken. Bouwmeester Leo Van Broeck legt het hoe en het waarom van zo'n stop uit.

 

Elke dag nemen we in Vlaanderen nog tussen de vijf en zes hectare open ruimte in om onze bouwwoede te koelen. "Nergens in Europa wordt er zo veel open ruimte per burger ingenomen", schetst de Vlaamse Bouwmeester de problematiek.

En dus moet er iets gebeuren: een betonstop. Vanaf 2040 zouden we al onze ruimtelijke noden moeten oplossen binnen de ruimte die we dan ingenomen hebben. "Een dagelijkse bijkomende ruimte-inname van nul", aldus de Bouwmeester. "Tussen nu en 2040 zijn er ook bijkomende controlemomenten ingepland, waarbij de dagelijkse bijkomende ruimte-inname al een pak lager moet dan vandaag."

Hoger en dichter

We gaan dus op termijn geen open ruimte - zogenoemde green fields - meer mogen bebouwen.

 

"Je gaat bouwen op plekken waar al gebouwd is. Heb je meer nodig, dan ga je verdichten. Een plek waar een gebouw van één laag staat, ga je dan afbreken en vervangen door een gebouw van meer verdiepingen. Je kan ook gebouwen dichter bij elkaar zetten en private tuinen daartussen wegnemen", maakt Bouwmeester Van Broeck het concreet.

Wat met de lintbebouwing, een van de grote "schuldigen" van het volgebouwde Vlaanderen? Zullen mensen met zo'n huis dat niet meer aan hun kinderen kunnen doorgeven door een betonstop? "Dat is in concrete gevallen te bekijken", zegt Van Broeck. "Het is natuurlijk al een bebouwde kavel, en dus minder prioritair. Als het huis erg afgelegen ligt, hebben de mensen er alle belang bij om zo'n woning uit te wonen tot de renovatie. Die renovatie kost dan bijna zoveel als een nieuwe woning, en dan kan je net zo goed de switch maken."

"De machine van de maatschappij staat ruimtelijk stil"

Volgens Bouwmeester Leo Van Broeck is de bouwstop een "win-win" voor alle aspecten van de maatschappij. "Het heeft niet alleen te maken met de zorg voor het klimaat, het heeft ook te maken met de economie en het maatschappelijke bestel."

"Het hele land rijdt zich namelijk compleet vast, de machine van de maatschappij staat ruimtelijk stil. De Vlamingen die het langst in de file staan, worden stilaan murw. Die zijn klaar voor zo'n betonstop." (bron: deredactie.be - Gianni Paelinck artikel dd 30/11/16)

maandag, 06 juni 2016 00:00

De braderij van Sint-Antonius was een succes!

Geschreven door

Op 3 juni j.l. hebben wij voor de eerste keer deelgenomen aan de braderij. Met ons Rad Van Fortuin werden talloze prijzen uitgedeeld en mensen blij gemaakt! Petjes, pennen, snoepzakjes en ballonnen te verkrijgen bij D&L Vastgoed! Groetjes, Diana & Lynn. 

 

donderdag, 19 mei 2016 00:00

D&L vastgoed steunt het goed doel!

Geschreven door

Aangezien wij dit goede doel, BIKEAID, welke zich inzet voor de Strijd tegen kanker, een warm hart toedragen, hebben wij beslist ze te steunen. Als fietsliefhebbers organiseren en nemen zij deel aan (soms extreme) fietstochten zoals de 1000 km op slechts 4 dagen tijd en halen zij geld op om de mensen die lijden aan deze verschrikkelijke ziekte te steunen. Dit kunnen we alleen maar toejuichen :) Wil je hier ook meer over weten, neem dan een kijkje op hun site www.bikeaid.be

 

 

vrijdag, 22 april 2016 00:00

Lenteactie in Sint Antonius

Geschreven door

 

D&L Vastgoed is klaar voor de lenteactie in Sint Antonius. De rode zone.

 

Voor meer info:  

Volg ook onze Facebook en instagrampagina's:

 

https://www.instagram.com/dlvastgoed.be/

 

https://www.facebook.com/DLVastgoed/?fref=ts

 

 

Diana & Lynn

 

Pagina 3 van 3