vrijdag, 12 februari 2021 10:54

Specifieke richtlijnen voor plaatsbezoeken tijdens COVID

Geschreven door

 

Specifieke regels voor bezoeken aan panden !!! 

 ‘Richtlijnen voor bezoeken aan panden met een vastgoedprofessional’.

 • ▶  Alle bezoeken gebeuren op afspraak
 • ▶  Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen
 • ▶  Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden
 • ▶  Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen
 • ▶  De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven
 • ▶  Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden
 • ▶  Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van
  het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken
 • ▶  Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
 • ▶  De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, ..., dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek
 • ▶  De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,...). De vastgoedprofessional voorziet hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol
 • ▶  Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend
 • ▶  Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn
  van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken op correctheid
 • ▶  Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te respecteren.

Richtlijnen te verstrekken aan kandidaat- kopers en kandidaat-huurders voorafgaand aan een bezichtiging.

De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden aan kandidaat-kopers en -huurders, die een plaatsbezoek afleggen, voorafgaandelijk de volgende richtlijnen/ informatie te bezorgen:

 • ▶  Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd worden
 • ▶  Er worden geen handen geschud
 • ▶  Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking
 • ▶  Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek
 • ▶  Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en respecteer de mondmaskerplicht
 • ▶  Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De vastgoedmakelaar voorziet hiertoe het nodige materiaal
 • ▶  Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en maak het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen van het pand
 • ▶  Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.Raak tijdens bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten
 • ▶  Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen
 • ▶  Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: ______________________
 • ▶  Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar
 • ▶  Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met
  jou nogmaals de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het bezoek veilig verloopt.

Richtlijnen te verstrekken aan bewoners voorafgaand aan het plaatsbezoek

De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden om voorafgaand aan een plaatsbezoek aan eventuele bewoners de hiernavolgende richtlijnen/informatie te bezorgen:

 • ▶  Er worden geen handen geschud
 • ▶  De geldende regels dienen gedurende het volledige bezoek toegepast te worden. Let er op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt
 • ▶  Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen
 • ▶  Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: Lynn 0468 24 13 50
 • ▶  Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar
 • ▶  Zorg voor een goede verluchting na elk bezoek
 • ▶  Voor aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen
 • ▶  Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/ watch?v=uDcRXZi29d4)

Hou het veilig !

Samen gaan we ervoor !

D&L Vastgoed       Groetjes Lynn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag, 13 januari 2021 17:27

6% op afbraak en heropbouw ! Nu is het moment !

Geschreven door

Je oude huis renoveren, uitbreiden, een nieuwe woning laten bouwen, een bouwgrond vinden… Het is soms moeilijk om de juiste keuze te maken! Goed nieuws! Onlangs besliste de Ministerraad om de toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw uit te breiden , en dat voor de jaren 2021 en 2022.

Je hebt dus meer keuze; je kan simpelweg je woning laten afbreken en het huis van je dromen laten bouwen op je eigen terrein. Sinds januari 2021 is het tarief van 6% BTW immers van toepassing op het hele grondgebied (en dus niet enkel in 32 stedelijke zones, zoals eerder het geval was); en dat niet enkel voor zij die zelf afbreken en heropbouwen, maar ook voor zij die een nieuw huis kopen na de afbraak van een oud gebouw.
Dat breidt ook de zoekmogelijkheden van kandidaat-kopers van een grond uit, die in hun zoekcriteria oude huizen, schuren en andere afbraakpanden kunnen opnemen! Afbraak en heropbouw is bijzonder nuttig voor oude huizen waarvoor het duurder zou zijn om te renoveren dan ze simpelweg af te breken en opnieuw te bouwen, dankzij het BTW-tarief van 6%.

Als je twijfelt tussen de renovatie van je woning en de bouw van een nieuwe gezinswoning, moet je eerst en vooral weten dat de nieuwbouw meteen aan de nieuwste energienormen voldoet en al je verwachtingen op esthetisch vlak inlost. Je moet niet langer tevreden zijn met een oude woning die vernieuwd is; hier krijg je exact wat je wil! 

Wanneer je voortaan beslist om een project te starten voor een sleutel-op-de-deur nieuwbouw ter vervanging van een bestaande constructie, moet je eerst denken aan de afbraak van je oude woning. En in tegenstelling tot bestaande vooroordelen, is de afbraak en afvoer van het puin niet zo’n grote kost als je zou denken!

Wacht dus niet langer om je bouwaanvraag in te dienen; zo geniet je van deze BTW-verlaging.

 

Bron: Van

donderdag, 12 november 2020 11:22

Wat zijn de meest voorkomende gebreken in een woning ?

Geschreven door

Dit zijn de meest voorkomende woningkwaliteitsgebreken

Nieuws 10 november 2020
 
Detail page

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) lanceert een grootschalige campagne over de kwaliteitsnormen waar woningen in Vlaanderen aan moeten voldoen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat er nog heel wat woningen in Vlaanderen zijn die niet aan de woningkwaliteitsnormen voldoen. Maar over welke tekortkomingen spreken we dan? Hieronder vind je een overzicht van de woningkwaliteitsgebreken die in 2019 het vaakst werden vastgesteld bij conformiteitsonderzoeken.

Meest voorkomende gebreken bij onderzoeken

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de woningkwaliteitsgebreken die in 2019 het vaakst werden vastgesteld bij conformiteitsonderzoeken (= onderzoek van een woning door een woningcontroleur aan de hand van het technisch verslag) van Wonen-Vlaanderen.

In het overzicht staat naast het gebrek telkens het aantal strafpunten (1, 3, 9 of 15 strafpunten) voor dit gebrek. Hoe hoger het aantal strafpunten, hoe ernstiger het gebrek. Een gebrek  van 15 strafpunten geeft onmiddellijk aanleiding tot ongeschiktheid. Vanaf 01/01/2021 verandert deze wijze van beoordelen en het technisch verslag. De 4 categorieën met strafpunten maken plaats voor 3 categorieën van gebreken:

 • categorie I: kleine gebreken, woning met slechts enkele kleine gebreken is conform
 • categorie II: ernstige gebreken maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt.
 • categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Een woning met een gebrek van categorie III is ongeschikt en onbewoonbaar.

Omzetten van de strafpunten in het huidige systeem (tot einde 2020) naar de categorieën van gebreken in het nieuwe systeem (vanaf 2021) is voor de ernstige gebreken niet evident… In het huidige systeem betekent 15 strafpunten minstens ongeschiktheid (categorie II) maar kan ook onbewoonbaarheid (categorie III) betekenen wanneer de woningcontroleur dit via het omstandig verslag adviseert. Ernstige gebreken met 9 strafpunten kunnen ook weer zowel categorie II (meestal) als III (soms) zijn. In het nieuwe technisch verslag kunnen heel wat gebreken zowel in categorie II als III terecht komen (soms zelfs ook in categorie I), al naargelang de ernst van het gebrek (vb. bij vocht ->categorie is afhankelijk van de ernst van de vochtproblemen).

De kleine gebreken (met 1 of 3 strafpunten) komen over het algemeen overeen met een gebrek van categorie I in het nieuwe systeem.

Vanaf januari 2021 worden een aantal quotaties ‘strenger’ zijn (zoals lavabo op de kamer, het vast verwarmingsapparaat een leefruimte, twee vrije geaarde stopcontacten in de keuken) en omdat er een paar stevige rubrieken bijkomen (rookmeldersverplichting, verluchting, ander veiligheids- en gezondheidsrisico).

Voor meer info zie https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/nieuwe-technische-verslagen-vanaf-2021

donderdag, 12 november 2020 11:18

Vlaanderen lanceert campagne rond kwaliteitsnormen bij woningen

Geschreven door

Vlaanderen lanceert campagne rond kwaliteitsnormen voor woningen

Nieuws 10 november 2020
 
Detail page

Liefst 400.000 woningen in Vlaanderen kampen met ernstige, structurele gebreken. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) lanceert daarom een campagne over de kwaliteitsnormen waar woningen in Vlaanderen aan moeten voldoen. Die liggen vast in regelgeving, maar blijkbaar zijn nogal wat mensen niet op de hoogte van die normen, die in sommige gevallen nochtans vanzelfsprekend ogen. Op de website van Wonen Vlaanderen kan iedereen nu de eisen vinden waaraan een woning moet voldoen.

De woningkwaliteitsnormen en basisbeginselen liggen vast in de Vlaamse Wooncode en het Woningskwaliteitsbesluit. Ze moeten garanderen dat iedereen in een veilige en gezonde woning kan wonen met een minimum aan comfort. Minister Diependaele merkt op dat het vooral over essentiële zaken gaat, zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. "Dat lijken elementaire zaken, maar toch ontsnappen ze regelmatig aan de nodige aandacht." Dat blijkt uit plaatsbezoeken of controles van ambtenaren van Wonen-Vlaanderen en lokale ambtenaren. "Daarbij vernemen ze dan dat de mensen, of het nu huurders of verhuurders of eigenaars zijn, eigenlijk niet of niet voldoende vertrouwd zijn met de minimale woningkwaliteitseisen en mogelijke daaruit voortvloeiende problemen." 

Sensibiliseren

Een grootschalige sensibiliseringscampagne moet daar verandering in brengen. Op de website van Wonen Vlaanderen kan men de eisen terugvinden waaraan de woning moet voldoen: ze moet stabiel en brandveilig zijn, er moet voldoende verluchting zijn, er moet een rookmelder aanwezig zijn, er mag geen opstijgend vocht in de muren zitten. "Toch ontsnappen die dingen vaak aan de aandacht", zegt Diependaele. Als een ambtenaar van Wonen Vlaanderen of van de gemeente gebreken vaststelt, kan hij de woning ongeschikt of onbewoonbaar laten verklaren. "Maar in deze fase willen we vooral sensibiliseren", aldus de minister.

Wil je weten wat de meest voorkomende woningkwaliteitsgebreken waren in 2019? Lees het in dit artikel.

Meer informatie op: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.
Videospot: https://www.youtube.com/watch?v=ikgSvQu2CbE

(Bron:  persbericht minister Diependaele)

De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid omtrent de verhuuractiviteit.
Om hierover geen enkel misverstand te laten bestaan, hernemen we hieronder letterlijk de relevante passage van de FAQ van de Vlaamse overheid.
Mogen er nog bezichtigingen georganiseerd worden met het oog op de verkoop of een nieuwe verhuring van een verhuurde woning?
Neen. De federale overheid adviseert alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en stelt dat een mix van leeftijden absoluut vermeden moet worden. Aangezien niet op voorhand geweten is welke personen de woning zullen komen bezichtigen, mogen geen bezichtigingen meer georganiseerd worden. Lopende verhuurprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe meer opgestart worden.

Mogen er nog plaatsbeschrijvingen uitgevoerd worden?

Plaatsbeschrijvingen die noodzakelijk zijn van lopende dossiers, mogen nog worden uitgevoerd. Hierbij dient wel verplicht met een mandaat gewerkt te worden en/of alle regels van “social distancing” moeten strikt opgevolgd worden. De overdracht van de sleutel dient ook zo veilig als mogelijk georganiseerd te worden.
Alle andere plaatsbeschrijvingen zijn niet meer toegelaten.
 
Hoe verloopt de intredende plaatsbeschrijving?
 
Bij de aanvang van een huurovereenkomst moeten de huurder en de verhuurder een intredende plaatsbeschrijving opstellen. De intredende plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk zijn, wat in normale omstandigheden inhoudt dat de huurder en verhuurder (of een vertegenwoordiger) samen de plaatsbeschrijving opstellen. De beperkende maatregelen leiden ertoe dat het opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijker zal verlopen. Het verdient in ieder geval de aanbeveling om in de plaatsbeschrijving te vermelden dat de plaatsbeschrijving werd opgesteld tijdens de gelding van de beperkende coronamaatregelen.
 
1) De huurder en de verhuurder kunnen er voor opteren om samen een deskundige aan te stellen die in hun naam de intredende plaatsbeschrijving zal opstellen. De kosten van de deskundige worden gedeeld tussen beide partijen. Zij geven een mandaat aan de deskundige, zodat deze alleen ter plaatse kan gaan en de aanwezigheid van de huurder en verhuurder kan vermeden worden. De deskundige zal een ontwerp van plaatsbeschrijving opmaken, gedocumenteerd met foto’s, en dit ontwerp aan de huurder en verhuurder bezorgen. Zij kunnen dan het akkoord geven, eventueel na aanpassing naar aanleiding van opmerkingen. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd.
 
2) Indien de partijen ervoor opteren om geen deskundige aan te stellen en fysiek contact te vermijden (niet op hetzelfde ogenblik de intredende plaatsbeschrijving opstellen), kan volgende werkwijze gevolgd worden: de verhuurder stelt de plaatsbeschrijving op en stoffeert deze zo veel mogelijk met foto’s. Ook de meterstanden worden genoteerd en van de meters worden foto’s genomen. Nadien geeft hij een kopie van deze plaatsbeschrijving en de sleutels tegen ontvangstbewijs af aan de huurder. Vervolgens gaat de huurder ter plaatse om de woning te bezoeken en de door de verhuurder opgestelde plaatsbeschrijving te overlopen. Indien de huurder niet akkoord is, reageert hij ten laatste de volgende dag schriftelijk ten aanzien van de verhuurder.
 
3) Tot slot kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance (minimum 1,5 meter tussen personen), slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen).
 
Bron: Vlaamse overheid
donderdag, 26 maart 2020 21:17

Antwoorden op je vragen over vastgoed in Covid 19 tijd !

Geschreven door

1 Ik heb recent nog een woning gekocht. Wat met de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte?

Normaal gezien is het zo dat koopaktes binnen de 4 maanden na ondertekening van het verkoopcompromis bij de notaris getekend moeten worden. Na deze 4 maanden dient het verkooprecht (de vroegere registratierechten) aan de overheid betaald te worden. In het geval er gewerkt wordt met een aan- en verkoopbelofte kan deze termijn tussen koper en verkoper vrij overeengekomen worden.

Notarissen krijgen nu echter 2 maanden extra de tijd voor het verlijden van de notariële aktes. Ook enkele geldende gunstregimes, zoals het verlaagd tarief bij domiciliëring in de woning binnen de 2 jaar, schuiven dankzij deze verlening mee op. Tijdens die 2 extra maanden zullen zowel koper als verkoper geen aanspraak kunnen maken op verwijlinteresten. Praktisch is het wel van groot belang dat beide partijen goed afspreken wanneer de opleveringen plaatsvinden. Vaak zullen ook deze uitgesteld worden, maar dat is echter niet in alle gevallen mogelijk.

2 Ik ben net een woonlening aangegaan. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Voor heel wat gezinnen zal de coronacrisis een financiële impact hebben, bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid. Indien zij dit aan hun bank kunnen aantonen, kunnen ze vanaf dat moment tot 30 september 2020 uitstel vragen om hun hypothecaire lening af te betalen.

Deze regel geldt eveneens voor levensvatbare bedrijven en zelfstandigen.

3 Ik verhuur een woning. Kan mijn huurder om een opschorting van de betaling van de huurprijs vragen?

De financiële situatie van de huurder is op zich geen reden om de verplichting tot betaling van de huurprijs (tijdelijk) op te schorten. Uitstel van betaling of een andere vorm van tegemoetkoming kan natuurlijk wel in overeenkomst met de verhuurder.

Belangrijk hier is om duidelijke, haalbare afspraken te maken en deze ook op papier te zetten om mogelijke discussies in de toekomst te vermijden.

4 Ik verhuur een handelspand. Kan mijn huurder om een opschorting van de betaling van de huurprijs vragen?

In tegenstelling tot het voorgaande, is hier geen eenduidig antwoord op te geven omdat het gaat om een situatie van tijdelijke overmacht. De ene strekking in de rechtsleer stelt dat de verplichting tot betaling van de huurder hierdoor vervalt, een andere strekking vindt dat de gevolgen door beide partijen evenwichtig gedragen moeten worden.

In tegenstelling tot woninghuur wordt een handelspand in de huidige omstandigheden vaak niet gebruikt. Het is in het belang van beide partijen om zorgvuldig met deze situatie om te gaan. Een verhuurder heeft er weinig aan dat de huurder failliet gaat. Indien de huurder niet of minder betaalt, bestaat er ook als eigenaar de mogelijkheid om bij de bank een opschorting van betalingen aan te vragen tot 30 september 2020.

5 De huurovereenkomst komt ten einde. Ben ik als verhuurder verplicht om een verlenging toe te staan?

Strikt gezien kan de huurder een verlenging van de eigenlijke huurovereenkomst in deze situatie niet afdwingen. Dit wil niet zeggen dat de verhuurder er niet mee kan instemmen om de huurder langer in het pand te laten verblijven.

Dit laatste wordt dan vastgesteld in een overeenkomst van bezetting ter bede, gekoppeld aan een bezettingsvergoeding. Dit geeft de huurder een tijdelijk gebruiksrecht van het pand en de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op elk moment stop te zetten.

6 Ik wil mijn woning verkopen. Kan ik nog een EPB-aangifte of EPC laten opmaken?

Momenteel zijn er in deze specifieke dienstverlening nog geen officiële noodbepalingen vastgelegd. Het Vlaamse Energieagentschap VEA raadt echter af om in de huidige situatie EPB-aangiftes of EPC-attesten te laten opmaken.

7 Ik verhuur een pand. Kan ik de huurder vroegtijdig uit de woning laten zetten tijdens de coronaperiode?

Een uithuiszetting is momenteel niet toegestaan, de verhuurder kan de huurder dus niet dwingen te verhuizen. De verhuurder zit hierdoor tijdelijk in een impasse. Ook wanneer de huurder zich niet aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst houdt, is de verhuurder op dit moment niet in de mogelijkheid om de huurder uit te zetten.

Dit laat de verhuurder niet na om na de coronaperiode een uithuiszetting in te leiden bij de vrederechter, waarbij achterstallen of vergoedingen teruggevorderd kunnen worden.

8 Ik heb onlangs een woning gekocht. Kan ik eisen dat ik vroegtijdig mijn intrek neem?

Nu de notariële aktes 2 maanden later verleden kunnen worden, kan deze situatie zich wel eens voordoen. De koper kan echter niet met recht eisen om op de initieel voorziene aktedatum zijn intrek te nemen in zijn nieuwe woning.

In dergelijke situaties worden de belangen van beide partijen tegenover elkaar afgewogen en kijkt men naar de gevolgen voor de koper wat betreft huisvestigingsmogelijkheden.

Bron: BIV/ HIllewaere

donderdag, 26 maart 2020 21:10

COVID 19 slaat toe In de Belgische vastgoedsector

Geschreven door

Onze economie krijgt een flinke dreun van het coronavirus. Ook de vastgoedsector blijft niet buiten schot: bouwwerven liggen bijna overal stil, makelaars doen geen huisbezoeken meer en zelfs het ondertekenen van aktes en compromissen loopt stroef. Waar mogelijk wordt het opgevangen met digitale oplossingen, maar een baksteen kan je nu eenmaal niet digitaal leggen. Het effect op de woningprijzen? “Dat is moeilijk om nu al in te schatten, maar we maken ons niet te veel zorgen. Ook in 2008 is het Belgische vastgoed van de échte crisis gespaard gebleven”, luidt het bij de vastgoedexperts.
Ons land, bekend om de liefde voor bakstenen en bouwkranen, gaat ook op dat vlak een hele tijd niet meer zichzelf zijn. Veel bouwprofessionals moeten noodgedwongen het werk neerleggen. De gezondheid primeert. Dat benadrukt Revive, een projectontwikkelaar uit Gent, die bevestigt dat de meeste van hun werven de pauzeknop indrukken. Maar samen met de aannemers en alle andere partners, doet men er alles aan om meteen klaar te staan wanneer de werven terug kunnen opstarten - zodat de verloren tijd tot een minimum wordt beperkt.“Een logische beslissing, ook als bouwsector moeten we er alles aan doen om de verdere verspreiding van het virus in te dijken. En ja, dit zal tot vertragingen leiden, maar dat economische verlies is veel minder erg dan extra slachtoffers. We rekenen in onze planning altijd wat marge in voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, al spreken we in dit geval wel over een uitzonderlijke situatie die je niet kan voorzien. We proberen de eventuele vertragingen te compenseren door creatief en solidair met onze partners samen te werken. De impact voor de toekomstige bewoners van onze nieuwe woonwijken moet zo beperkt mogelijk blijven. Het is wel nog afwachten of de toevoer van bouwmaterialen op tijd terug opstart, want momenteel loopt de levering van grondstoffen uit het buitenland vanzelfsprekend nogal stroef. Maar we bereiden ons zo goed als mogelijk voor om een snelle doorstart te nemen eens dit achter de rug is.”

Verkoop valt stil !!

De verkoop van bestaande woningen voelt de impact van het coronavirus alvast wat harder: huisbezoeken zijn vanaf gisteren namelijk niet meer mogelijk. Vastgoedmakelaars gaan dus een moeilijke periode tegemoet.En ook de administratieve zaken - zoals het ondertekenen van een compromis of een akte - moeten noodgedwongen op zoek naar een digitale oplossing.

Bron:lexandre Huyghe, CIO van Revive

donderdag, 17 oktober 2019 12:09

EPC nu ook verplicht voor gemeenschappelijke delen van de VME

Geschreven door

EPC-verplichting voor gemeenschappelijke delen van de VME

Er is een nieuw verplicht certificaat rond energieprestatie op komst. Vanaf 2022 moet er namelijk ook een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen zal kunnen worden opgemaakt vanaf 2020 door een energiedeskundige type A. De verplichting om over het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen te beschikken valt op de Vereniging van Mede-eigenaars. Aangezien het certificaat reeds vanaf 2020 kan worden opgemaakt stellen we voor om dit tijdig te agenderen. Het VEA werkt aan een brochure rond de advertentieplicht die weldra op energiesparen.beraadpleegbaar zal zijn. Je kan er nu al wel terecht voor een filmpje en een stappenplan (zie slide 21 e.v.) voor de syndicus.

De bedoeling is dat de syndicus dit document gaat gebruiken om de AV te overtuigen van een grondige renovatie. Zo zal het EPC aanbevelingen bevatten (bv. voor het plaatsen van isolatie), al zal het geen richtprijzen per kostenpost vermelden. Syndici kunnen best nu al communiceren naar de VME over de noodzaak van dit toekomstig EPC. Handig voor de syndicus is dat de gegevens uit het EPC gemeenschappelijke delen ook beschikbaar zullen zijn voor energiedeskundigen bij de opmaak van individuele EPC’s. Nog wetenswaardig: bij de opmaak van het EPC gemeenschappelijke delen moet de energiedeskundige toegang hebben tot de gemeenschappelijke ruimten alsook tot minstens één privatieve kavel.

De geldigheidsduur bedraagt 10 jaar, tenzij er grote werken worden uitgevoerd. Dan is een nieuw EPC vereist. Na de renovatie rest er de syndicus 6 maanden de tijd om een nieuw EPC te bekomen. Dit nieuwe EPC verplicht echter niet tot het opstellen van een vernieuwd EPC voor een privatief deel. Voor nieuwbouwappartementen zal de verplichting pas starten 10 jaar na de bouwvergunning. Werd het appartement in 2014 vergund, dan zal een EPC gemeenschappelijke delen nodig zijn in 2024.

Er is trouwens vanaf 2020 ook een EPC vereist voor kleine niet-residentiële gebouwen.

Bron: BIV 

donderdag, 17 oktober 2019 12:04

Duidelijkheid rond woonbonus !

Geschreven door

Duidelijkheid rond woonbonus en verlaging verkooprecht!

Afgelopen vrijdag 11 oktober heeft de Vlaamse Regering duidelijkheid verschaft rond het uitdoven van de woonbonus en de verlaging van het verkooprecht. Wie de authentieke lenings- en koopakte dit jaar nog laat verlijden, geniet de geïntegreerde woonbonus voor de eigen woning. Als de authentieke lenings- en koopakte in 2020 wordt verleden, geldt voor de enige gezinswoning het verder verlaagde tarief van 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

We zijn blij dat deze opheldering duidelijkheid brengt voor de consument en dat niemand uit de boot valt met deze regeling. Je geniet ofwel nog de woonbonus, ofwel het verlaagde verkooprecht, afhankelijk van de datum waarop de aktes worden verleden. 

Van het kabinet van de minister van Wonen, Matthias Diependaele mochten we deze mededeling met daarin ook de veelgestelde vragen omtrent de woonbonus ontvangen. Zo vermeldt het document bv. ook wat de impact is de woonbonus bij een herfinanciering of een pandwissel. Neem deze zeker eens door of verwijs er eventueel naar op je eigen site.  

https://gallery.mailchimp.com/2b1067facf9c5175f4f8ecdbe/files/5146aa87-c13d-4e78-8183-365caccfcf05/MEDEDELING_VLAAMSE_REGERING_woonbonus_en_registratierechten.pdf

Bron: BIV 

Wie plannen heeft om een woning te kopen, zet er best vaart achter. Een van de maatregelen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is de afschaffing van de woonbonus op 1 januari.

Met de woonbonus krijgen eigenaars van een gezinswoning in Vlaanderen een belastingvermindering gedurende de looptijd van hun hypothecaire lening. Daar kwam kritiek op omdat de maatregel de woningprijzen de hoogte in zou jagen en vooral al vermogende mensen ervan zouden profiteren.

Of er ook een correctie komt, is nog niet duidelijk. Momenteel wordt voor woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro een korting van 5.600 euro gegeven omdat in dat geval op de eerste schijf van 80.000 euro geen registratierechten verschuldigd zijn. In de kernsteden – Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde - en de Vlaamse rand rond Brussel ligt de grens voor de aankoopprijs zelfs op 220.000 euro.

Het slechte nieuws voor de kopers van een woning die daarvoor een lening afsluiten, is dat de woonbonus verdwijnt. Die biedt momenteel nog gedurende de hele looptijd van het krediet een fiscaal voordeel. De kredietnemers mogen de betaalde intresten en de terugbetaalde kapitaalaflossingen op hun belastingaangifte inbrengen met een maximum van 1.520 euro. De eerste tien jaar komt daar nog 760 euro bij als het gaat om de lening voor een enige woning. En nogmaals 80 euro voor wie minstens 3 kinderen had bij het afsluiten van de lening. Het levert het een jaarlijkse belastingvermindering op van 40% op ten hoogste 2.360 euro (1.520 euro + 760 euro + 80 euro) of 944 euro tijdens de eerste tien jaar en van 640 euro per jaar (1.520 euro + 80 euro) x 40% voor de jaren nadien. 

De belastingvermindering van de woonbonus wordt overigens per belastingplichtige toegepast en berekend. Als een koppel een hypothecaire lening aangaat, kunnen beide partners dus genieten van het fiscale voordeel.

Bij een verlaging van de registratierechten hangt het voordeel samen met de woning. Het maakt niet uit of die gekocht wordt door een alleenstaande of een koppel.In het voordeel van de lagere registratierechten speelt dan weer dat ook mensen die niet lenen voor de aankoop van hun woning hiervan genieten.

Nog dit: de Vlaamse overheid is alleen bevoegd voor de fiscaliteit van de gezinswoning, niet voor de aankoop van een tweede woning. Hiervoor geldt nog steeds de regeling van de federale overheid, waarbij u betaalde intresten op een lening mag aftrekken van uw onroerend inkomen (meestal kadastraal inkomen). 

Bron: HNL

Voor de duidelijkheid: voor wie nu al een lening heeft om zijn woning af te betalen, blijft de woonbonus gewoon bestaan. Maar staat u nu op het punt om een woning te kopen, dan haast u zich beter. De beslissing van de regering om de registratierechten te verlagen zal niet opwegen tegen de afschaffing van de woonbonus. Tenzij er natuurlijk compenserende maatregelen komen. "Dat ziet elk kind", geven ze ook toe in regeringskringen.

Wat is de woonbonus?

De woonbonus is een belastingvoordeel voor mensen die een lening aangaan om een woning te kopen. De nieuwe regering gaat de woonbonus afschaffen vanaf 1 januari, waardoor mensen met een lening meer belastingen zullen betalen. Alleenstaanden met een gemiddelde lening zullen op 25 jaar tijd bijna 20.000 euro extra belastingen moeten betalen. Een koppel verliest door de maatregel gemiddeld 40.000 euro.

Wat zijn registratierechten?

Wie een nieuwe woning koopt, moet nu één keer “registratierechten” betalen, een belasting. De nieuwe regering gaat dat verlagen van zeven procent van de aankoopprijs, naar zes procent. Dat betekent dat u voor een gemiddelde woning 2.500 euro minder zal moeten betalen.

Alles bij elkaar verliest een gemiddelde alleenstaande door de twee maatregelen op lange termijn meer dan 17.000 euro bij de aankoop van een eerste woning. Dat begint u te voelen na twee jaar.

Een koppel verliest in totaal zelfs bijna 37.000 euro, wat al na één jaar begint door te wegen. De berekeningen werden gemaakt door de Immotheker, een onafhankelijke onderneming die hypotheekadvies verleent.

Pagina 2 van 5